Opskrifter der lægges ud på denne hjemmeside MÅ IKKE kopieres og gives væk/sælges. Henvis i stedet til denne hjemmeside, hvor opskriften kan hentes ganske gratis.

Produkter lavet ud fra opskrifter, der lægges ud på denne hjemmeside, eller dele heraf, MÅ GERNE sælges, såfremt der ved salg henvises til "By MarKri" som designer.

Der henvises iøvrigt til dansk lovgivning på området: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796